Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ร่วมพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดอานันทเมตยาราม

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 . นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมคู่สมรส  เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต สิงคโปร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เนื่องในพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วัดอานันทเมตยาราม  และโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป


2744
TOP