Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ออกเยี่ยมแรงงานไทย ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ออกเยี่ยมแรงงานไทยในพื้นที่ปฏิบัติงาน Enterprise Rd, Singapore 629823 จำนวน 6 คน เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการทำงาน รวมทั้งแจกคู่มือสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ เพื่อเป็นข้อมูลติดต่อ สนร.สิงคโปร์ และข้อมูลสิทธิประโยชน์ในการทำงานสำหรับแรงงานไทยต่อไป


12
TOP