Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธาน โดยมีข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทย คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


31
TOP