Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยในหอพักบริษัท Fatt Heng Construction Pte Ltd.

   เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพักบริษัท Fatt Heng Construction Pte Ltd. ตั้งอยู่เลขที่ 40 Ubi Cres, Singapore 408567  ซึ่งเป็นหอพักสำหรับแรงงานที่ทำงานในบริษัท Fatt Heng มีแรงงานไทยพักอาศัย จำนวน 20 คน  หอพักอยู่บนอาคารพาณิชย์ ภายในห้องมีตู้เก็บของส่วนตัวบริการให้ทุกคน ห้องพักสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีพัดลม และเครื่องปรับอากาศทุกห้อง แรงงานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือกลางวันในกรณีที่เป็นแรงงานกะดึก มีห้องพยาบาลและห้องน้ำเพียงพอสำหรับแรงงานในหอพัก สวิทช์ไฟในห้องน้ำเป็นระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ นอกจากป้องกันไฟฟ้าช็อต ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าอีกด้วย  ส่วนชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของอาคารจะจัดไว้สำหรับเป็นที่ทานอาหาร ห้องครัว ที่เก็บเครื่องครัว และห้องซักรีดสำหรับแรงงานทั้งหมด บริเวณโดยรอบมีความสะอาดเรียบร้อยในระดับดี

   โดยนายจ้างให้การดูแลสุขภาพแรงงานทุกคนเป็นอย่างดี แรงงานทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนตามที่ทางการสิงคโปร์กำหนด ทั้งนี้ นายจ้างอยู่ระหว่างขออนุมัติจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์เพื่อดำเนินการจัดเตรียมหอพักสำหรับแรงงานไทยเพิ่มเติม เพื่อจะขอจ้างแรงงานไทยเข้ามาทำงานในบริษัทเพิ่ม เนื่องจากนายจ้างชื่นชอบคนงานไทยเพราะมีฝีมือ มีความขยัน และอดทน ตั้งใจทำงาน ในโอกาสนี้ สนร.สิงคโปร์ได้นำคู่มือแรงงานไทยในสิงคโปร์ ถุงยังชีพ และข้าวสารไปมอบให้แก่แรงงานไทยในหอพักบริษัท Fatt Heng ด้วย


15
TOP