Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ ห้องโถงชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และคู่สมรส เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ

 


13275
TOP