Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และอาสาสมัครแรงงานอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานไทยเพื่อลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00-17.00 น. สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และอาสาสมัครแรงงานในประเทสสิงคโปร์ ได้ร่วมอำนวยความสะดวก ช่วยลงทะเบียน กรอกเอกสาร และให้คำแนะนำ แรงงาน และคนไทยในสิงคโปร์ในการรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารโกลเด้นไมล์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 3 ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์   สนร.สิงคโปร์ ขอขอบคุณ อาสาสมัครแรงงานไทยทุกท่านมา ณ โอากาสนี้
      ทั้งนี้  สถานเอกอัครราทูต ณ สิงคโปร์ กำหนดวันเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักร ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 โดยจัดรถมินิบัสอำนวยความสะดวกรับ – ส่งฟรี บริเวณหน้าโกลเด้นไมล์คอมเพล็กซ์ถึงสถานทูตสิงคโปร์
    

36645
TOP