Skip to main content

หน้าหลัก

อทป. (ฝ่ายแรงงาน) สวัสดีปีใหม่แรงงานไทยและคนไทย ณ ชุมชนไทย

สนร. สิงคโปร์ โดยนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อทป. (ฝ่ายแรงงาน) ได้สวัสดีปีใหม่แรงงานไทย ณ ชุมชนไทย โกลเด้นไมล์ ขอส่งความสุข ความมีสุขภาพแข็งแรง สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมแจกปฏิทิน 2559 ให้กับแรงงานไทยและคนไทยด้วย 

Preview

Download Images


149
TOP