Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Simpang Lodge 2

สนร. สิงคโปร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ประจำปี 2559

สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ รุ่น 12

สนร. สิงคโปร์ จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ

สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Soon Lee Lodge

อาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์จัดงานปีใหม่ประจำปี

อทป. (ฝ่ายแรงงาน) สวัสดีปีใหม่แรงงานไทยและคนไทย ณ ชุมชนไทย

สนร. สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพัก Jurong Apartment

สำนักงานแรงงานสิงคโปร์ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดงานวันชาติ

สนร.สิงคโปร์จัดงานวันแรงงานประจำปี 2558

TOP