Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

การให้ความช่วยเหลือนายนิยม แกวงษ์ราช สมาชิกกองทุนฯ

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Jurong Lodge 1

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานที่หอพัก Murai Lodge2

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Changi Lodge

สนร.สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก TKT Capital Pte Ltd เมื่อวันที่ 18/06/57

สนร.จัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์ความสะอาด I love Cleaning Day

กิจกรรมวันแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2557

สนร.สิงคโปร์ จัดแข่งขันฟุตบอลแรงงาน‏

โครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร์‏

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุจากรถคว่ำ

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่รักษาตัวที่ Tan Tock Seng Hospital

TOP