Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้แอพพลิเคชั่น FWMOMCare

การดำเนินการให้แรงงานต่างชาติในหอพักกลับมาทำงานอย่างปลอดภัย

สนร. สิงคโปร์ ปฏิบัติภารกิจส่งมอบถุงยังชีพแก่แรงงานไทย

สนร.สิงคโปร์ ปรับเวลาทำการ

ข่าวสารรายเดือน โดยสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์สำหรับแรงงานไทย

TOP